RDNL Essentials 4 Data Support (Dutch)

Coming soon! Voor datasupporters die onderzoekers ondersteunen bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata.

Research Data Management

De cursus Essentials 4 Data Support wil een bijdrage leveren aan de professionalisering ván en afstemming tússen data supporters. Onder data supporters verstaan
wij de diverse partijen die onderzoekers ondersteunen bij het opslaan,
beheren, archiveren en delen van hun onderzoeksdata.

Leerdoelen

De naam van de cursus - Essentials 4 Data Support - verwijst naar het hoofddoel van de cursus: het bijbrengen van die basiskennis- en vaardigheden (essentials) die een data supporter
in staat stellen om de eerste stappen te zetten in het ondersteunen van
onderzoekers bij het opslaan, beheren, archiveren en delen van
onderzoeksdata.

Na de cursus heeft de data supporter
een overzicht van de fasen die wetenschappelijke onderzoeksdata in hun
levenscyclus doorlopen. Per fase krijg je handvatten om onderzoekers te
adviseren over het toevoegen van waarde aan hun onderzoeksdata. Bekijk ook deze tabel om te zien aan welke competenties we met deze cursus werken.

Wat we met deze cursus bovenal willen bieden, is een verzamelplek en vertrekpunt waar data supporters elkaar
ontmoeten en van elkaars vers opgedane kennis en kunde profiteren. In
onze visie is het ondersteunen van onderzoekers bij het zorg dragen voor
hun onderzoeksdata namelijk teamwerk. IT-medewerkers,
bibliotheekmedewerkers, data librarians en dataspecialisten hebben allemaal hun eigen rol. Als data supporters elkaar weten te vinden, profiteert iedereen en de onderzoeker in het bijzonder. 

Onderzoeksdisciplines zijn zeer divers en
vereisen elk hun eigen aanpak. Een dergelijke specialisatie bieden we
niet in deze cursus. 

In de cursus Essentials 4 Data Support werken we aan de volgende competenties: 

CompetentieUitleg
Vaardig omgaan met ICTGebruikt de beschikbare informatietechnologie op een efficiënte manier.
OndernemenStreeft
naar het verbeteren van data diensten in reactie op veranderende
behoeften in het werkveld. Houdt trends in het beroep in de gaten, weet
waar kennis te halen is (netwerken) en verspreidt belangrijke informatie
naar sleutelfiguren in de organisatie. 
Doet regelmatig onderzoek
naar de behoeften in het werkveld, b.v. met behulp van vragenlijsten,
interviews of zogeheten focus groepen. 
Draagt actief bij aan de ontwikkelingen in het werkveld door congressen, trainingen, cursussen bij te wonen (en te organiseren).
Systemisch kijkenErkent
dat data slechts een deel uit maken van de wetenschappelijke
levenscyclus en kent de betekenis van data voor het onderzoek. Ziet
data- en informatiediensten als deel van een groter geheel waarbinnen
beslissingen worden genomen.
Adviesvaardig zijnKan
onderzoekers adviseren of doorverwijzen bij vragen over data management
zoals duurzame data formaten, data documentatie, data opslag, data
citatie (persistent identifiers), het opstellen van een data management
plan (DMP), intellectueel eigendom en de eisen die door de
geldverstrekker aan data management worden gesteld.
Is zich bewust
van weerstanden of twijfels van klanten en kan aansluiten bij de
beleving van de klant. Vraagt feedback op zijn adviesvaardigheden en
past zijn gedrag daarop aan.
SamenwerkenOnderzoekt hoe samenwerking met anderen (medewerkers, instellingen, onderzoekers) kan leiden tot een betere dienstverlening.
Erkent
de noodzaak van een forum waar data supporters met elkaar kunnen
communiceren en samen een vuist kunnen maken op belangrijke thema's
zoals data policies, copyright en globale informatie-infrastructuur.
Neemt verantwoordelijkheid voor zijn bijdrage in deze samenwerkingsverbanden.

Nederlands (Dutch)

  
,

Data Stewards

,

Librarians

,

Research Support

,

Trainers

CC-BY

,
,

Interactive

,

Video

The next course is not yet scheduled
Share this course